Sista orden

Belgienprojektet

 

Vi har varit med i ett projekt där vi haft ett utbyte med elever från Belgien. Projektet pågick i ca 20 dagar totalt, de besökte oss i Sverige i 10 dagar och vi besökte Belgien i 10 dagar och bott hemma hos varandras familjer.

Syftet med projektet

Under projektets gång har vi gjort aktiviteter under dagarna, mestadels har vi visat Sveriges sevärdheter och sett Belgiens sevärdheter genom guidning som vi elever anordnat. Alla aktiviteter vi gjort finns på vår blogg. Syftet med projektet var bland annat att marknadsföra våra UF i ett annat land och anordna en försäljning. De dagar vi var i skolan hjälptes alla åt att organisera och planera vårt slutmål – att ha en marknad där alla grupper säljer sina produkter från sitt UF företag.  Vi har även fått uppleva skillnaderna mellan våra skolsystem och det har varit väldigt lärorikt eftersom det var väldigt annorlunda i Belgien.

Resultatet

De största skillnaderna vi lärt oss är att i Belgien har eleverna mycket mer respekt för lärarna, de måste tilltala lärarna med Miss och Mr. Lyssnar de inte på lärarna, kommer försent eller annat kan de få straff genom att få kvarsittning. I slutet av varje år har de ett stort test, som ett högskoletest man har i Sverige, om man får gå vidare till nästa år därför är det vanligt att många får gå om ett år på grund av att de inte klarat vissa moment. I skolan är det lärarna som bestämmer och det är inte lika ”rättvist” som i Sverige eftersom att här kommer ofta lärarna och elever överens om saker tillsammans och elever är med och påverkar mycket mer i skolan än i Belgien. De har ingen skollunch, utan får köpa något själv eller ta med mat hemifrån och äta i matsalen. De tillåter inte eleverna att ha mobiler under skoltid, inte ens på rasterna, de får inte använda mjukiskläder, de får inte heller kramas eller pussas på skoltid. När det gäller försäljningen av våra Smoothies gick det förvånansvärt bra och vi fick slutsålt på allt. Vi gjorde inte så många eftersom att vi trodde att vi inte skulle sälja så mycket.

Belgienprojektet har varit väldigt roligt och lärorikt. Vi har fått lära oss om Belgiens kultur och lärt känna nya vänner som vi aldrig kommer att glömma. Det har verkligen varit en upplevelse som alla borde vara med om!

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s